was successfully added to your cart.

Winkelwagen

Ad Verstijnen

Ad Verstijnen

Thyade heeft diverse zeefdrukken en originele werken in haar collectie van Ad Verstijnen. Geboren 18-08-1946 te Arnhem. Hij heeft zijn opleiding genoten aan de Academie voor Beeldende Vorming als Teken-en Handvaardigheidleraar te Tilburg. In de loop der tijd ontwikkelde hij eigen methodes en technieken en deed op een gewaagde manier aan experimenteren. Hij gebruikte hierbij allerlei materialen, o.a. ribbelkarton, jute en structuurmaterialen. Mede door het gebruik van deze materialen ontstonden er karakteristieke werken.
Zijn recente schilderijen worden gekarakteriseerd door een krachtig handschrift, een sterk sprekend kleurgebruik. Er ontstaan op deze manier stabiele composities, niet van humor gespeend.
Ad wil naar het eigene, het spontane. De jeugdtekeningen van zijn kinderen waren vaak een bron van inspiratie. Het optimisme hierin sprak hem aan. De stijl die hieruit voortkwam toonde duidelijk verwantschap met de felle kleuren en spontane expressie van de internationale Cobragroep. Symbolen uit deze Cobra- schilderkunst symboliseren de vrijheid en hebben niets te maken met de normen en regels van de volwassen maatschappij. Zo maakt de kunstenaar zich bewust los van de op de academie aangeleerde normen.
Mening van de kunstenaar omtrent zijn werk: Altijd de andere kant op. Slingeren, vol plezier, heen en weer tussen fantasie en werkelijkheid. Het optimisme schuifelt mij naar voren in een avontuur van creativiteit, waarbij verworvenheden zoveel mogelijk worden vermeden. Meestal ga ik uit van niets. Soms staat een kindertekening dan waar een oldtimer of een vorm van activiteit centraal. Ik wil grensverleggende waarden aftasten, opvallend werk maken, zodanig dat ik vooral de verwondering en aandacht van mezelf tref.