Kunstkoopregeling

Uw aankoop in termijnen betalen? Dat is geen probleem bij Kunstpas.nl!
Wij bieden een zeer gunstige KUNSTKOOPREGELING aan: geen kosten/rente, in overleg zijn verschillende termijnen mogelijk.
Onze regeling is om ideële redenen in het leven geroepen: enerzijds kunst toegankelijk maken voor een breder publiek, anderzijds het stimuleren van aankoop van een of meerdere kunstwerken, waar de kunstenaars volop van profiteren.

Standaard bieden wij aan: 20% van de waarde in een keer betalen, het overige deel in 8 termijnen van 10%.
U kunt daarvan afwijken door de looptijd te verkorten of te verlengen (maximaal 20 maanden en met een minimumbedrag van € 100 per maand).

Bij Kunstpas.nl hoeft er niet een speciale aanvraag ingediend te worden. Het is direct geregeld.
Wat wij nodig hebben is een kopie van een geldig identiteitsbewijs en de eerste termijn van 20% van de aankoopsom.